Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei) 0 3.483.500
Cheltuieli anuale pentru cercetare, dezvoltare (lei) 202.265 (*) 779.100 (**)
Cifra de afaceri (lei) 1.300.000 2.500.000
 
(*) "Valoarea la începutul perioadei de implementare" = cheltuială realizată de companie în anul 2011;
(**) "Valoarea la sfârşitul perioadei de implementare" = valoarea proiectului (eligibile + neeligibile) în ultimul an de implementare (fără TVA).


Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Locuri de muncă nou create în intreprindere datorită proiectului (număr) 0 14
Locuri de muncă nou create în activitatea de cercetare, dezvoltare datorită proiectului (număr) 0 2
Locuri de muncă menţinute în intreprindere datorită proiectului (număr) 0 21
Număr cereri de brevete rezultate din proiect 0 2
Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile, fără TVA) a solicitantului la proiect (lei) 0 116.800
Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei) 0 0
 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro