Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Activitatea / Subactivitate Denumirea rezultatului Data
Activitatea 1
Achiziția de echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (necesare desfășurării activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală).
Sisteme stereo 3D, stații de lucru, unități storage;
Periferic multifuncțional;
Sistem GPS cu RTK.
29.10.2013
Activitatea 2
Achiziția de active necorporale necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare industrială (activitate neeligibilă)
FME Workbench (1 software);
FME Data Viewer (1 software);
Aerosys (1software);
CityGRID CG-Modeller (1software).
12.02.2014
Activitatea 3
Achiziția de materiale, consumabile și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală.
Subactivitatea 3.1
Achiziția de materiale, consumabile și altele similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială.
Subactivitatea 3.2
Achiziția de materiale, consumabile și altele similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială.

Fotograme aeriene

(Rezoluție 10-20 cm, Acoperire 30% T; 60% L).

Imagini batimetrie

(1 kmp luciu de apă / grid  puncte la 5 m);

Tonere plotter și multifuncțional / Hârtie plotter (A0), imprimantă și multifuncțional (A4, A3).

23.09.2013
06.06.2014

24.09.2013
03.11.2014

26.09.2013
27.11.2014
Activitatea 4
Achiziția de servicii de cercetare industrială privind experimentarea soluțiilor noi pentru tehnologiile generice.
4.1. Documentul „Raport de experimentare privind soluția nouă pentru tehnologia generică extragerea detaliilor planimetrice”.
4.2. Documentul „Raport de experimentare privind soluția nouă pentru tehnologia generică generarea modelului numeric al terenului”.
4.3. Documentul „Raport de experimentare privind soluția nouă pentru tehnologia generică generarea true-ortofoto”.
4.4. Documentul „Raport de experimentare privind generarea modelului numeric al unei localități cu textură completă”.
4.5. Documentul „Raport de experimentare privind aplicarea standardului CityGML”.
08.04.2014

17.06.2014

08.10.2014
Activitatea 5
Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia „extragerea detaliilor planimetrice”.
5.1. Document „Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind extragerea detaliilor planimetrice”.
5.2. Pachetul de programe software pentru extragerea detaliilor planimetrice.
5.3 Planul topografic digital 3D (incluzând modelul numeric al acoperișurilor) generat experimental.
30.10.2013
 
31.12.2013

17.04.2014
Activitatea 6
Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia „generarea modelului numeric al terenului”.
6.1. Document „Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea modelului numeric al terenului”.
6.2. Pachetul de programe software pentru generarea modelului numeric al terenului.
6.3. Modelul numeric al terenului generat experimental.
29.10.2013

31.12.2013

17.04.2014
Activitatea 7
Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia „generarea true-ortofoto”.
7.1. Documentul „descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea true-ortofoto”.
7.2. Imagini rectificate în coordonate (true-ortofoto) generate experimental.
7.3.
Pachetul de programe software pentru generarea true-ortofoto.
17.04.2014

17.07.2014

17.10.2014
Activitatea 8
Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia „generarea modelului numeric al unei localități cu textură completă”.
8.1. Documentul „descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea modelului numeric al unei localități cu textură completă”.
8.2. Modelul numeric al unei localități cu textură completă generat experimental.
8.3. Pachet de programe software pentru generarea modelului numeric al unei localități cu textură completă.
17.04.2014

17.10.2014


30.11.2014
Activitatea 9
Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia „aplicarea standardului CityGML”.
9.1. Documentul „descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind aplicarea standardului CityGML”.
9.2. Model virtual exprimat în standard CityGML, generat experimental.
9.3. Pachet de programe software pentru aplicarea standardului CityGML.
17.04.2014

17.10.2014


30.11.2014
Activitatea 10
Construirea prototipului pentru procesul de obținere a serviciului „generare MVRL în standard CityGML”.
„Pachet de programe software pentru generarea MVRL în standard CityGML”. 17.04.2015
Activitatea 11
Pregatire manual de proces pentru generarea „MVRL în standard CityGML”.
Document „Manual de proces pentru generare MVRL în standard CityGML”. 07.04.2015
Activitatea 12
Producție experimentală „MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită”.
Produs experimental „MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită”. 17.04.2015
Activitatea 13
Servicii de dezvoltare experimentală privind testarea produsului experimental MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită.
13.1. Raport de experimentare a soluției de obținere a Modelului Numeric al Terenului pentru construcții.
13.2. Raport de experimentare a soluției de obținere a Modelului 3D  în standard CityGML.
17.04.2015

17.07.2015
Activitatea 14
Construirea prototipului pentru procesul de obținere a serviciului „generare hărți de risc la inundații”.
„Pachet de programe software pentru generarea hărților de risc la inundații”. 17.07.2015
Activitatea 15
Pregătire manual de proces pentru generarea hărților de risc la inundații.
Document „Manual de proces pentru generarea hărților de risc la inundații”. 17.07.2015
Activitatea 16
Producție experimentală „hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită”.
Produs experimental „hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită”. 17.07.2015
Activitatea 17
Servicii de dezvoltare experimentală privind testarea produsului experimental „Hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită”.
17.1. Raport de experimentare prin analiza comparativă a unui set de hărți de risc la inundații cu date ale realitătii din teren.
17.2. Raport de experimentare prin analiza comparativă a modelului numeric al albiei unui râu și testarea unor suprafeţe de apă pentru identificarea zonelor de risc la inundații.
17.07.2015

17.11.2015
Activitatea 18
Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare „consultanță managerială”.
Raport de activitate “Strategia de management a inovării”. 30.11.2015
Activitatea 19
Achiziția de servicii de sprijinire a inovării referitoare la studii de piață.
Raport de activitate “Studiul pieței”. 26.10.2015
Activitatea 20
Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare în materie de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Strategie pentru protejarea pe termen lung a drepturilor de proprietate intelectuală. 16.11.2015
Activitatea 21
Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare referitoare la asistența tehnologică pentru dezvoltarea și implementarea algoritmilor.
21.1. Documentul „Asistență tehnologică privind dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru extragerea detaliilor planimetrice (generarea semiautomată a modelului  numeric al acoperișurilor)”.
21.2.
Documentul  „Asistență tehnologică privind dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru generarea automată a modelului numeric al terenului folosind recunoașterea formelor”.
21.3. Documentul  „Asistență tehnologică privind dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru detectarea automată a suprafețelor ascunse și generarea automată a imaginilor true-ortofoto”.
21.4.
Documentul„Asistență tehnologică privind dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru extragere automată a texturilor din imagini aeriene verticale și oblice și/sau din fotografii terestre”.
21.5.
Documentul „Asistență tehnologică privind dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru aplicarea standardului CityGML”.
29.10.2013

07.04.2014

30.09.2014
Activitatea 23
Achiziția de echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.
Sisteme stereo 3D;
Staţii grafice cu procesor stereo;
Sisteme GPS cu RTK, 5 frecvențe;
Set accesorii echipamente măsurare;
Staţie totală cu laser;
Sistem sonar single-beam;
Aeromodel UAV;
Scanner A0;

Barcă pneumatică.

30.09.2015

16.11.2015
Activitatea 24
Elaborarea documentației de aplicare pentru obținerea serviciului „generare MVRL în standard CityGML.
Documentație de aplicare pentru obținerea serviciului „generare MVRL în standard CityGML. 17.04.2015
Activitatea 25
Punerea în aplicare, realizarea seriei zero „MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită”.
Punerea în aplicare, realizarea seriei zero „MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită”. 17.07.2015
Activitatea 26
Elaborarea documentației de aplicare pentru obținerea serviciului „generare hărți de risc la inundații”.
Documentație de aplicare pentru obținerea serviciului „generare hărți de risc la inundații”. 17.11.2015
Activitatea 27
Punerea în aplicare, realizarea seriei zero „hărți de risc la inundații pentru  localitate predefinită”.
Punerea în aplicare, realizarea seriei zero „hărți de risc la inundații pentru  localitate predefinită”. 17.11.2015
Activitatea 28
Informare și publicitate.
Subactivitatea 28.1
Publicare anunt în ziar regional referitor la începerea proiectului.
Subactivitatea 28.2
Realizarea paginii web de prezentare a proiectului.
Subactivitatea 28.3
Realizarea de etichete.
Subactivitatea 28.4
Publicare anunt în ziar regional referitor la finalizarea proiectului.

Anunț de presă publicat într-un ziar regional privind începerea proiectului

(ziarul Bursa, 14 mai 2013);

Pagina web de prezentare a proiectului: mvrl.tehnogis.ro

Etichete;

Anunț de presă publicat într-un ziar regional privind finalizarea proiectului

(ziarul Bursa, 17 noiembrie 2015).
14.05.2013

31.07.2013

31.12.2013

17.11.2013


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro