Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Data Tip document Descarcă
14 Mai 2013 Anunţ privind începerea proiectului PDF
24 Mai 2013 Anunţ intenţie achiziţie servicii de cercetare industrială PDF
24 Mai 2013 Anunţ intenţie achiziţie servicii de consultanță pentru inovare PDF
7 Octombrie 2013 Anunţ intenţie achiziţie echipamente etapa CDI PDF
21 August 2015 Anunţ intenţie achiziţie echipamente etapa ICP*
Invitație de participare Loturile 1-5
Atribuire Loturile 1-5

PDF
PDF
3 Noiembrie 2015 Anunţ intenţie achiziţie echipamente etapa ICP*
Invitație de participare Loturile 6 și 7
Atribuire Loturile 6 și 7

PDF
PDF
17 Noiembrie 2015 Anunţ privind finalizarea proiectului
Anunț publicat într-un ziar local
PDF
PDF
  •  
  • (*) Documentația de atribuire (Fișa de date a achiziției) și formularele pentru achiziția de echipamente pentru Loturile 1-7 au fost publicate la datele menționate mai sus pe site-ul  www.fonduri-ue.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro