Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Pentru a evidenția rezultatele proiectului de cercetare MVRL sunt prezentate mai jos rezumatele livrabilelor realizate pentru implementarea acestuia:
Activitatea Denumirea activității Denumirea rezultatului Descarcă
Activitatea 5 Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia "Extragerea detaliilor planimetrice" Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind extragerea detaliilor planimetrice PDF
Activitatea 6 Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia "Generarea Modelului Numeric al Terenului" Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea Modelului Numeric al Terenului PDF
Activitatea 7 Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia "Generarea true-ortofoto" Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea true-ortofoto PDF
Activitatea 8 Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia "Generarea Modelului Numeric al unei Localități cu textură completă" Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind generarea Modelului Numeric al unei Localități cu textură completă PDF
Activitatea 9 Elaborarea și realizarea soluției noi pentru tehnologia "Aplicarea standardului CityGML" Descrierea operațiunilor, instrumentelor și metodelor de lucru privind aplicarea standardului CityGML PDF
Activitatea 10 Construirea prototipului pentru procesul de obținere a serviciului "Generarea MVRL în standard CityGML" Pachet de programe software pentru generarea MVRL în standard CityGML PDF
Activitatea 11 Pregătire manual de proces pentru "Generarea MVRL în standard CityGML" Manual de proces pentru generarea MVRL în standard CityGML PDF
Activitatea 12 Producție experimentală "MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită" Produs experimental "MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită" PDF
Activitatea 14 Construirea prototipului pentru procesul de obținere a serviciului "Generare hărți de risc la inundații" Pachet de programe software pentru generarea hărților de risc la inundații PDF
Activitatea 15 Pregătire manual de proces pentru generarea hărților de risc la inundații Manual de proces pentru generarea hărților de risc la inundații PDF
Activitatea 16 Producție experimentală "Hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită" Produs experimental "Hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită" PDF
Activitatea 24 Elaborarea documentației de aplicare pentru obținerea serviciului "Generare MVRL în standard CityGML" Documentație de aplicare pentru obținerea serviciului "Generare MVRL în standard CityGML" PDF
Activitatea 25 Punerea în aplicare, realizarea seriei zero "Generarea MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită" Punerea în aplicare, realizarea seriei zero "Generarea MVRL în standard CityGML pentru o localitate predefinită" PDF
Activitatea 26 Elaborarea documentației de aplicare pentru obținerea serviciului "Generare hărți de risc la inundații" Documentație de aplicare pentru obținerea serviciului "Generare hărți de risc la inundații" PDF
Activitatea 27 Punerea în aplicare, realizarea seriei zero "Hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită" Punerea în aplicare, realizarea seriei zero "Hărți de risc la inundații pentru o localitate predefinită" PDF


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro