Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Nume persoană de contact Octavian BALOTĂ
Funcţia Director de Proiect
Instituţia SC TEHNOGIS GRUP SRL
Telefon 0744 335 891
Fax021 324 10 67
E-mailoctavian.balota@tehnogis.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro