Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Titlul Proiectului

Model Virtual Realistic al unei Localităţi în standard CityGML

Acronimul Proiectului MVRL
Finanțarea Proiectului Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Denumirea Programului Operaţional Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Axa Prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3: "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
Obiectiv general Stimularea inovării în cadrul întreprinderii "Tehnogis Grup SRL" prin definirea unei metodologii de elaborare automatizată a modelelor 3D pentru diverse areale create în standard CityGML.
Dezvoltarea în scopul producţiei şi comercializării noilor servicii bazate pe prelucrarea datelor obţinute prin "generare MVRL în standard CityGML" şi "generare hărţi de risc la inundaţii", precum şi prin dezvoltarea noilor procese aferente realizării serviciilor menţionate
Obiectiv specific I Noile servicii "generare MVRL în standard CityGML" şi "generare hărţi de risc la inundaţii", precum şi noile procese aferente serviciilor menţionate sunt realizate
Obiectiv specific II Condiţiile tehnice şi tehnologice pentru derularea proceselor şi pentru introducerea în producţie şi comercializarea noilor servicii "generare MVRL în standard CityGML" şi "generare hărţi de risc la inundaţii" sunt asigurate
Valoarea proiectului Valoarea totală a proiectului este de 3.957.924 lei; asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.483.500 lei (din care FEDR 2.891.305 lei, respectiv 592.195 lei din bugetul naţional)
Durata 27 luni
Director de Proiect Dr. Ing. Octavian BALOTĂ


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro