Programul Operaţional Sectorial "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE) 2007-2013
Axa prioritară 2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate"
Domeniul de intervenţie 2.3: "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare"
Operaţiunea 2.3.3:  "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

    •                     Managementul și supervizarea proiectului sunt asigurate de următoarele persoane:

  • TEHNOGIS GRUP:

Numele şi prenumele Funcţia în cadrul proiectuluiTelefonAdresă de e-mail
Dr. Ing. Mat. Octavian BALOTĂ Director Proiect0744 335 891
octavian.balota@tehnogis.ro
Mat. Graţian PLISCA Responsabil achiziţii0748 222 628gratian.plisca@tehnogis.ro
Ec. Narcisa MUȘAT Responsabil financiar0723 464 006narcisa.musat@terrasigna.ro
ANCSI:...
Numele şi prenumeleFuncţia în cadrul proiectuluiTelefonAdresă de e-mail
Dana GHEORGHEDirector General ANCSI021 318 30 68danag@mct.ro
Cristian BĂRARUConsilier DGOI - Monitorizare021 317 76 33cristian.bararu@ancs.ro
Monica Gabriela ȚURCANConsilier DGOI - Management financiar021 319 23 20monica.turcan@ancs.ro

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro